Bedankt

De crowdfundingactie is geslaagd!

(English below)

 
Wij willen alle donateurs graag hartelijk danken voor dit geweldige resultaat! 
Dankzij uw gulle giften is het streefbedrag van 11000 euro gehaald, en daarmee is het startkapitaal van het nieuwe belastingadvieskantoor bij elkaar, nog voor de kerst! Daar zijn we enorm dankbaar voor!
  
In het bijzonder willen wij Vrijheid Radio bedanken voor het onder de aandacht brengen van deze crowdfundingactie in de uitzending van 9 september 2017. Dit leidde tot een aantal mooie donaties, met name uit de cryptogeldgemeenschap, en uit de e-Gulden gemeenschap in het bijzonder. Voor meer informatie over het initiatief van hun founder Yoshi Livo, ‘Samen van $chulden naar Gulden’, zie www.sgulden.nl.
 
Verder willen wij Luciano Nooijen bedanken voor zijn genereuze aanbod om kostenloos de website www.helpmanders.com te bouwen en onderhouden. Het is een mooie en functionele website geworden, die een cruciale rol heeft gespeeld in het slagen van deze actie. Wij kunnen Luciano’s webdesigndiensten dan ook warm aanbevelen! Voor meer info zie www.nooijensolutions.nl.
 
Inmiddels zijn een aantal vennootschappen opgericht. Een kantoorpand is ook al gevonden. We hopen dan ook in januari van start te gaan. Het kantoor zal zich zowel op ondernemers als particulieren richten.
 
Wij houden u op de hoogte en wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig, vruchtbaar en vrij 2018!
 
Jessica van Driel en Toine Manders

The crowdfunding campaign was a success!

 
We would like to thank all donors for this great result! Thanks to your generous donations, the target amount of 11,000 euros has been reached. As a result, the start-up capital of the new tax consulting firm has been raised, right before Christmas! We are very grateful to all of you!
 
In particular, we would like to thank Vrijheid Radio for bringing this crowdfunding action to the attention of the public during the podcast of 9 September 2017. This resulted in a number of very nice donations, especially from the cryptocurrency community, and from the eGulden community in particular. For more information about the initiative of their founder Yoshi Livo, 'Samen van $chulden naar Gulden', see www.sgulden.nl.
 
Furthermore, we would like to thank Luciano Nooijen for his generous offer to build and maintain the website www.helpmanders.com for free. It has become a beautiful and functional website, which has played a crucial role in the success of this campaign. We can therefore strongly recommend Luciano's web design services! For more information see www.nooijensolutions.nl.
 
A number of corporations have now been established. Offices have also been found. We hope to start in January. The tax consulting firm will focus on both entrepreneurs and individuals. We will keep you informed and wish you happy holidays and a prosperous, fruitful and free 2018!
 
Jessica van Driel and Toine Manders